Tin học 10 bài 2: Biến, phép gán và biểu thức số Giải Tin học 10 trang 55 Cánh diều

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Tin học 10 bài 2: Biến, phép gán và biểu thức số nhằm giúp học sinh hoàn thiện đáp án cho các câu hỏi có trong bài học cũng như học tốt môn Tin lớp 10.

Câu hỏi trang 55 SGK Tin học 10

1. Khi giao cho máy tính giải quyết một bài toán, máy tính sẽ cần lưu trữ dữ liệu phục vụ cho quá trình thực hiện thuật toán giải bài toán đó. Em hãy lấy ví dụ về một bài toán đơn giản và chỉ ra những dữ liệu nào cần được lưu trữ, những dữ liệu nào đó sẽ thay đổi qua các bước xử lí của máy tính.

Lời giải:

Bài toán tính tổng c của 2 số a và b. Trong đó dữ liệu cần lưu trữ là biến a và biến b, dữ liệu bị thay đổi qua bước xử lý là biến c

2.  Em hãy chỉ ra các biến được sử dụng trong chương trình hình bên?

Soạn Tin 10 Bài 2 Cánh diều

Lời giải:

Biến được sử dụng: biến A.

Câu hỏi trang 57 SGK Tin học 10

1. Em hãy viết mỗi biểu thức toán học ở bảng bên thành biểu thức tương ứng trong Python.

Soạn Tin 10 Bài 2 Cánh diều

Lời giải:

2a + 3b

2 * a + 3 * b

xy : z

x * y : z

b2 – 4ac

b * b – 4 * a * c

(a : b)c

(a : b) * c

Câu hỏi trang 59 SGK Tin học 10

1. Em hãy nêu tên ba biến đúng, ba biến sai. Với biến sai, em hãy giải thích tại sao nó không phải tên biến.

Lời giải:

3 tên biến đúng: name, Name, Name1

3 tên biến sai:

1Name => Sai do tên biến bắt đầu bằng số

False => Sai do tên biến trùng với từ khóa của Python

Full Name => Sai do tên biến có chứa khoảng trắng.

2.

1) Ở cửa sổ Code, em hãy soạn thảo chương trình như trong Hình 4, chạy và cho biết kết quả hiển thị trên bàn hình.

Soạn Tin 10 Bài 2 Cánh diều

2) Thực hiện từng câu lệnh trong Hình 4 ở cửa sổ Shell. Em hãy thay phép nhân bằng một phép toán khác và xem kết quả

Lời giải:

Chạy trên Shell:

Thay bằng phép trừ:

Soạn Tin 10 Bài 2 Cánh diều

Kết quả:

3. Mảnh vườn trồng cúc đại đoá có chiều rộng m mét, chiều dài n mét. Mỗi mét vuông trồng được một khóm hoa. Mỗi khóm hoa bán được a nghìn đồng. Em hãy viết chương trình để đưa ra màn hình tổng số tiền thu được khi bán hết hoa trong vườn. Hay chạy chương trình với bộ dữ liệu đầu vào m = 5, n = 18, a = 30.

Lời giải:

Viết chương trình:

Kết quả:

4. Xét đoạn chương trình ở hình bên. Em hãy cho biết c hay d nhận giá trị lớn hơn.

Lời giải:

c = 15.8 // 6.2 = 2

d = 15.8 % 6.2 = 3,4

Biến d nhận giá trị lớn hơn biến c

5.  Có thể lưu chương trình Python dưới dạng tệp hay không?

Lời giải:

- Ở cửa sổ Code, ta có thể soạn thảo và lưu một tệp chương trình, chạy và sửa chương trình.

- Lưu tệp chương trình: Vào File chọn Save.

Tin học 10 bài 2: Biến, phép gán và biểu thức số được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Tin lớp 10. Giải Tin học 10 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Tin 10 sách Cánh diều với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trong Tài liệu học tập lớp 10 các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh,...

  • 57 lượt xem
Chủ đề liên quan