Giải tuần 24 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

Cách đọcCách viết
baIII
nămV
bảyVII
mườiX
bốnIV
hai mươiXX
mười haiXII

2.

Giải tuần 24 luyện tập 1

3.

Bài giải:

I, IV, IX, XIII, II, XI, XVI. XIV

4.

Bài giải:

a) Mỗi kiện có số quả là:

(640 + 400) : 8 = 130 (quả)

b) Nếu muốn xếp đều mỗi loại vào các kiện thì ta làm như sau:

Chia đều số quả cam vào 8 kiện, mỗi kiện có số quả cam là:

640 : 8 = 80 (quả cam)

Chia đều số quả bưởi vào 8 kiện, mỗi kiện có số quả bưởi là:

400 : 8 = 50 (quả bưởi)

Sau hai lần chia ta có số quả ở mỗi kiện đều bằng nhau là:

80 + 50 = 130 (quả)

Đáp số: a) 130 quả.b) 80 quả cam và 50 quả bưởi

5.

Bài giải:

Vì tổng của hai chữ số là 5.

Mà 5 = 1 + 4 = 2 + 3 = 3 + 2 = 4 + 1 = 5 + 0

Số đó sau khi giảm đi 3 lần thì có thể là: 14; 23; 32; 41; 50. Trong đó các số trên chỉ có số 32 là chia hết cho 8. Vậy số phải tìm là: 32 x 3 = 96

6.

Bài giải:

Bán kính của hình tròn đó là:

364 : 2 = 182 (mm)

Đáp số: 182mm.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021