Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Làm quen với số liệu thống kê Trang 47

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Làm quen với số liệu thống kê Trang 47 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 47 vbt toán 3 tập 2

Người ta lần lượt cân bốn con vật nuôi trong gia đình : vịt, gà, ngỗng và lợn, được dãy số liệu tương ứng sau:

2kg ; 1kg ; 5kg ; 75kg.

Dựa vào dãy số liệu trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Con lợn cân nặng ……….

b. Con vịt cân nặng ………..

c. Con ngỗng cân nặng ………..

d. Con gà cân nặng …………

e. Con ngỗng nặng hơn con gà là ………..

g. Con vật nặng nhất là ………..

h. Con vật nhẹ nhất là ……….

i. Cả 4 con cân nặng là ………….

Hướng dẫn giải:

a) Con lợn cân nặng 75kg.

b) Con vịt cân nặng 2kg.

c) Con ngỗng cân nặng 5kg.

d) Con gà cân nặng 1kg

e) Con ngỗng nặng hơn con gà: 5 - 1 = 4 (kg)

g) Con vật cân nặng nhất là con lợn.

h) Con vật nhẹ nhất là con gà.

i) Cả bốn con cân nặng: 75 + 5 + 2 + 1 = 83 (kg)

Bài tập 2: Trang 47 vbt toán 3 tập 2

Cho dãy số : 110 ; 220 ; 330 ; 440 ; 550 ; 660 ; 770 ; 880 ; 990. Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số ?

A. 10 số

B. 27 số

C. 9 số

D. 881 số

b) Số thứ tám trong dãy là số nào ?

A. 3

B. 8

C. 220

D. 880

Hướng dẫn giải:

a) C. 9 số

b) D. 880

Bài tập 3: Trang 47 vbt toán 3 tập 2

Số lít dầu đựng trong mỗi thùng được cho dưới đây :

a) Dãy số lít dầu đựng trong bốn thùng trên viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

b) Dựa vào dãy vừa viết, hãy viết tiếp vào chỗ chấm :

+ Thùng 1 ứng với số thứ …….. trong dãy.

+ Thùng ứng với số thứ nhất trong dãy là thùng ……...

Hướng dẫn giải:

a)

Ta có:

50l < 120l < 195l < 200l nên dãy số lít dầu đựng trong 4 thùng trên viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Thùng 4: 50l , thùng 2: 120l, thùng 1: 195l, thùng 3: 200l

b)

  • Thùng 1 ứng với số thứ 3 trong dãy
  • Thùng ứng với số thứ nhất trong dãy là thùng 4: 50l

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021