Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 Trang 16

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 Trang 16 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 16 vbt toán 3 tập 2

Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 16 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

6491 – 2574

8072 – 168

8900 – 898

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 16 vbt toán 3 tập 2

Một cửa hàng có 4550kg đường, đã bán được 1935kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Ta có sơ đồ như sau:

Hướng dẫn giải:

Theo bài ra ta có cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là :

4550 – 1935 = 2615 (kg)

Đáp số : 2615kg

Bài tập 4: Trang 16 vbt toán 3 tập 2

a. Đo độ dài rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

- Độ dài cạnh AB là : ………….

- Độ dài cạnh AC là : ………….

b. Xác định trung điểm P của cạnh AB và trung điểm Q của cạnh AC.

Hướng dẫn giải:

a.

- Độ dài cạnh AB là :4 cm

- Độ dài cạnh AC là :6 cm

b.

P là trung điểm của cạnh AB và Q là trung điểm của cạnh AC.


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021