Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 153 - sgk Sinh học 9

Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái.

Bài làm:

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính

  • Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo. tôm, động vật nổi, tép, cua
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.
  • Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.
  • Sinh vật phản giải: vi sinh vật.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021