[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm trang 96 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Kết quả có thể

Hoạt động 1: Trang 96 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Kết quả có thể xảy ra là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Hoạt động 2: Trang 96 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Kết quả có thể xảy ra là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Hoạt động 3: Trang 96 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Kết quả có thể xảy ra là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Câu hỏi 1: Trang 97 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. Phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật là : một chiếc ô tô ; Hai con dê .

b. Trò chơi : Bịt mắt bắt dê .Kết quả của trò chơi là : bắt được dê ; không bắt được dê.

Luyện tập 1: Trang 98 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Kết quả có thể nhận được khi quay là : mất lượt ; mất điểm ; phần thưởng ; may mắn ; 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 .

Tranh luận : Trang 98 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Em đồng í với Vuông

2. Sự kiện

Hoạt động 4: Trang 98 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Cả hai sự kiện đều có thể xảy ra.

Hoạt động 5: Trang 98 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. Sự kiện có xảy ra

b. Sự kiện không xảy ra.

Luyện tập 2: Trang 99 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

(1). Xảy ra

(2) Không xảy ra

(3) Không xảy ra

Thử thách nhỏ : Trang 99 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Sự kiện Minh thắng không thể xảy ra.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 9.25: Trang 100 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Gieo một con xúc xắc .

a.Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra ;

b.Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện Số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra hay không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.26: Trang 100 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

a.Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này ;

b. Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra;

c. Nêu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.27: Trang 100 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người chơi chọn một trong sáu số 1,2,3,4,5,6 rồi gieo súc xắc năm lần liên tiếp .Mỗi lần gieo , nếu xuất hiện mặt có số chấm bằng số đã chọn thì được 10 điểm , ngược lại bị trừ 5 điểm . Ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng .

An và Bình cùng chơi , An chọn số 3 và Bình chọn số 4 . Kết quả gieo của An và Bình lần lượt là 2,3,6,4,3 và 4,3,4,5,4 .Hỏi An hay Bình là người thắng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.28: Trang 100 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Mai và Linh cùng chơi, mỗi người gieo một đồng xu liên tiếp 30 lần được kết quả như sau (S : sấp , N : ngửa):

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Người chơi được một điểm khi có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa .Người nào được nhiều điểm hơn là người thắng.

Sự kiện Mai thắng có xảy ra không ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021