Luyện tập viết biên bản

 • 1 Đánh giá

Biên bản dùng để ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp. KhoaHoc sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời các câu hỏi trong bài. Mời các bạn tham khảo

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Biên bản dùng để ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và doanh nghiệp.

2. Người viết biên bản cần có thái độ trách nghiệm ghi chép đầy đủ, trung thưc, không suy diễn chủ quan

3. Bố cục:

Phần mở đầu:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính)
 • Tên biên bản
 • Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ

Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

Phần kết thúc:

 • Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản;
 • Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

4. Lời văn của biên bản phải đảm bảo sáng rõ, ngắn gọn, chính xác

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

LUYỆN TẬP

Câu 1: trang 134 sgk Ngữ văn 9 tập 2
Lớp 9A vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn phấn đấu để cuối năm có 100% học sinh đạt yêu câu trong đó 60% loại khá giỏi

Hãy viết biên bản cuộc họp ấy dựa vào những tình tiết sau đây:

a) Thành phần: Cô Lan giáo viên môn Ngữ văn toàn thể lướp, đại biểu các lướp 9B, 9C. Cô Lan điều khiển hội nghị.

b) Hội nghị bắt đầu lúc 10h và kết thúc lúc 11h 30 phút

c) Bạn Huệ lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình môn ngữ văn:

 • Nhiều bạn chưa đọc kĩ văn bản chuẩn bị sơ sài
 • Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập nhất là bài tập Tiếng Việt và bài tập làm văn
 • Nhiều bạn chưa biết làm thế nào để có một bài văn hay. Bài viết sai chính tả, ngữ pháp lan man, xa đề

Kết quả: Khá, giỏi,:40%; trung bình 50%; yếu 10%

d) Cô Lan khai mạc và yêu cầu nọi dung hội nghị:

Mục đích: tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá giỏi

Nội dung:

 • Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời gian qua.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiêm( Thu Nga, Thúy Hà)
 • Tập thể lớp trao đổi bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu

e) Kinh nghiệm của Thu Nga

 • Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật ý nghãi của văn bản sau đó mới chuẩn bị bài.
 • Phải cố gắng tưởng tưởng liên tưởng đào sâu để suy nghĩ để có came xúc, suy nghĩ, ý tưởng độc đáo
 • Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các phần luyện nói luyện viết

g) Kinh nghiệm của Thúy Hà :

 • Mỗi văn bản cần có những nét đọc đáo riêng. Phải tìm ra những nét độc đáo đó.
 • Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học
 • Nắm chắc cách làm bài theo từng thể loại. Dành thời gian thích đáng để chác định yêu cầu bài viết
 • Nhất thiết phải làm bài dàn ý trước khi viết
 • Khi viết cần phải chủ động để xác định yêu cầu bài biết
 • Khi viết cần chủ động và làm theo diễn đạt, tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

h) Cô Lan tổng kết hội nghị:

 • Phải đọc kĩ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì bằng cách nào và thái độ ra sao
 • Thường xuyên tích lũy tưu liệu và biết tận dụng tư liệu khi làm bài
 • Rèn luyện tư liệu cảm thụ đặc biệt là khả năng liên tưởng tưởng tượng
 • Soạn bài và rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng
 • Soạn bài và làm bài tập đầy đủ chu đáo
 • Khi làm bài cần phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý . Cố gắng hết sức viết bài viết mạch lạc, trong sáng
 • Tin tưởng và kết quả phấn đấu của lớp

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 136 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 136 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho đội bạn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 136 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy viết một biên bản xử phạt vi phạm hành chính ( vi phạm quy định về an toàn giao thôn, về sinh đường phố, quản lí xây dựng

=> Xem hướng dẫn giải


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021