Nêu những thay đổi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 146 – sgk lịch sử 8

Nêu những thay đổi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó?

Bài làm:

Những thay đổi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất:

  • Xã hội: Bắt lính thợ đẩy ra chiến trường
  • Kinh tế: Trồng cây công nghiệp, khai thác mỏ lấy kim loại phục vụ chiến tranh…
  • Chính trị - văn hoá: lừa gạt nhân dân mua công trái để bòn rút về tài chính.

=>Sự thay đổi này xuất phát từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhằm phục vụ cho chiến tranh, thực dân Pháp đã ra sức vơ vét sức người, sức của ở Việt Nam khiến cho mâu thuẫn giai cấp và dân tộc thêm sâu sắc.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021