Phiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 2, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 2. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I: Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

a) 243 + = 254 + 142. Giá trị của là:

A. 153 B. 195 C. 120

b) + 207 = 312 + 145. Giá trị của là:

A. 250 B. 205 C. 240

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Phiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

a) Trên hình vẽ có:

- 5 hình vuôngPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

- 4 hình vuôngPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

- 6 hình vuôngPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

b) Trên hình vẽ có:

- 2 hình tam giácPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

- 4 hình tam giácPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

- 6 hình tam giácPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Có 36 nhãn vở chia đều cho một số học sinh, mỗi em được 6 nhãn vở. Hỏi có bao nhiêu học sinh?

5 học sinhPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B) 6 học sinhPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B) 7 học sinhPhiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

4. Số?

Phiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Nếu An cho Bình 5 nhãn vở của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu An hơn bình bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải:

.........................................

.........................................

2. Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

Phiếu bài tập tuần 2 toán 3 tập 1 (đề B)

3. Tính:

a) 5 x 6 + 84 = .............. b) 5 x 9 - 7 = ..............

= ............... = ................

c) 16 : 4 x 3 = ............... d) 40 : 5 : 2 = ...............

= ................ = ................

e) 45 : 5 - 7 = ................ g) 5 x 6 + 32 = ...............

= ................ = ................

4. Một tòa nhà 5 tầng, mỗi tầng có 9 phòng. Hỏi tòa nhà đó có tất cả bao nhiêu phòng?

Bài giải:

..................................................

..................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021