Soạn văn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

  • 1 Đánh giá

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên Trái Đất. KhoaHoc sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (G.G. Mac-két) và hướng dẫn soạn văn chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất. Cuộc chạy đua vũ trang vô cùng tốn kém đã cướp đi của thế giới nhiều điều kiện để phát triển, để loại trừ nạn đói, nạn thất học và khắc phục nhiều bệnh tật cho hàng trăm triệu con người. Đấu tranh cho hòa bình, ngăn chặn và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của toàn thể loài người.
  • Bài viết của Mác-két đã đề cập vấn đề cấp thiết nói trên với sự thuyết phục cao bởi lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, cụ thể và còn bởi nhiệt tình của tác giả.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 20 – SGK) Hãy nêu luận điểm và hệ thống luận cứ của văn bản.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 20 – SGK) Trong đoạn đầu văn bản, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ loài người và toàn bộ sự sống trên trái đất đã được tác giả chỉ ra rất cụ thể bằng cách lập luận như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 20 – SGK) Sự tốn kém và tính chất vô lí của cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đã được tác giả chỉ ra bằng những chứng cứ nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 20 – SGK) Vì sao có thể nói: Chiến tranh hạt nhân "không những đi ngược lại lí trí con người mà còn đi ngược lại cả lí trí tự nhiên nữa"? Em có suy nghĩ gì trước lời cảnh báo của nhà văn Mác-két về nguy cơ huỷ diệt sự sống và nền văn minh trên trái đất một khi chiến tranh hạt nhân nổ ra?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 20 – SGK) Theo em, vì sao văn bản này lại được đặt tên là Đấu tranh cho một thế giới hoà bình?

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Bài tập: trang 21 sgk Ngữ Văn 9 tập một

Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc xong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của nhà văn G.G. Mác-két

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Phân tích nghệ thuật nghị luận của nhà văn Mác-két trong văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Thông qua những hiểu biết của bản thân và qua văn bản: "Đấu tranh cho một thế giới hòa bình" của Mác-két, em có suy nghĩ gì về hòa bình và vai trò của hòa bình với cuộc sống con người.

=> Xem hướng dẫn giải

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là một bài học trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 9 tập 1. Sau đây, tech12h.com xin giới thiệu phần nội dung tóm tắt và nội dung chi tiết của văn bản.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Đấu tranh cho một thế giới hòa bình"

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1