Tại sao có thể nói Acquy là một pin điện hóa? Acquy hoạt động như thế nào để có thẻ sử dụng nhiều lần.?

  • 1 Đánh giá

Câu 12: SGK trang 45:

Tại sao có thể nói Acquy là một pin điện hóa? Acquy hoạt động như thế nào để có thẻ sử dụng nhiều lần.?

Bài làm:

Có thể coi acquy là một pin điện hóa vì: acqy có cấu tạo gồm hai cực có bản chất hóa học khác nhau ngâm trong dung dịch điện phân.

Để có thể sử dụng acquy nhiều lần ta phải nạp điện cho acquy để tích trữ năng lượng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021