Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau?

Bài làm:

Câu 2:

  • NST có cấu trúc xoắn qua nhiều mức xoắn khác nhau giúp các NST có thể xếp gọn trong nhân tế bào cũng như giúp điều hòa hoạt động của gen và NST dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021