Tìm hiểu trình tự lập luận của tác giả trong bài, và trên cơ sở đó, nêu bố cục của bài văn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 55 sgk ngữ văn 7 tập 2

Tìm hiểu trình tự lập luận của tác giả trong bài, và trên cơ sở đó, nêu bố cục của bài văn.

Bài làm:

Trình tự lập luận của tác giả trong bài viết:

  • Nhan đề: Nêu luận điểm chính của bài: "Đức tính giản dị của Bác Hồ".
  • Chứng minh luận điểm.
  • Giải thích và bình luận để làm sáng tỏ.
  • Chứng minh luận điểm bằng những luận cứ khác.

Bố cục bài văn: Vì đây chỉ là một đoạn trích nên không có đủ các thành phần trong bố cục thông thường của một bài văn nghị luận. Đoạn trích gồm 2 phần:

  • Phần 1: Từ đầu đến “tuyệt đẹp”

=> Sự nhất quán giữa cuộc đời cách mạng và cuộc sống thanh bạch, giản dị của Bác.

  • Phần 2: Còn lại

=> Tác giả chứng minh sự giản dị của Bác trong sinh hoạt, lối sống, việc làm:

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021