Trắc nghiệm đại số 10 chương 5: Thống kê (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 10 đại số chương 5: Thống kê (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Công thức tính phương sai nếu cho bảng phân bố tần số rời rạc là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là

 • A. 156,5
 • B. 157
 • C. 157,5
 • D. 158

Câu 3: Chọn phát biểu đúng:

 • A. Phương sai bằng căn bậc hai của giá trị trung bình.
 • B. Phương sai bằng căn bậc hai của đọ lệch chuẩn.
 • C. Giá trị trung bình bằng bình phương của độ lệch chuẩn.
 • D. Phương sai bằng bình phương độ lệch chuẩn.

Câu 4: Cho bảng phân bố tần số ghép lớp:

Mệnh đề đúng là:

 • A. Giá trị trung tâm của lớp [50; 52) là 53
 • B. Tần số của lớp [58; 60) là 95
 • C. Tần số của lớp [52; 54 ) là 35
 • D. Số 50 không phụ thuộc lớp [54; 56 )

Câu 5: Để kết thúc môn học ngoại ngữ, học sinh phải qua 6 lần thi trắc nghiệm, mỗi lần thi điểm tối đa là 100 điểm. Sau 5 lần thi, điểm trung bình của Nam là 72 điểm. Lần thi thứ sáu, Nam đạt 54 điểm. Điểm trung bình của Nam khi kết thúc khoá học là

 • A. 82,8
 • B. 69
 • C. 68
 • D. 57

Câu 6: Công thức nào sau đây nói đúng về độ lệch chuẩn biết giá trị trung bình ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Trọng lượng (kg) của học sinh khối lớp 10 một trường THPT được biểu diễn bởi biểu đồ hình quạt sau:

“Có ... % học sinh khối lớp 10 thuộc lớp [51 ; 55] (kg)”. Chọn câu điền khuyết đúng?

 • A. 16,67%
 • B. 17%
 • C. 16,70%
 • D. 16,66%

Câu 8: Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán

Mốt của dấu hiệu là?

 • A. Mo = 40
 • B. Mo=18
 • C. Mo=6
 • D. Không phải các số trên

Câu 9: Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:

Phương sai là:

 • A. 1, 52
 • B. 1, 53
 • C. 1, 54
 • D. 1, 55

Câu 10: 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi toán ( thang điểm là 20 ). Kết quả cho trong bảng sau:

Trung bình cộng của bảng số liệu trên là:

 • A. 15
 • B. 15,23
 • C. 15,50
 • D. 16

Câu 11: 41 học sinh của một lớp kiểm tra chất lượng đầu năm thang điểm 30. Kết quả như sau:

Mốt của mẫu số liệu trên là:

 • A. 25
 • B. 7
 • C. 18
 • D. 20

Câu 12: Điểm kiểm tra môn Toán của 50 học sinh lớp 10E được ghi trong bảng sau:

Điểm trung bình là:

 • A. 5,50
 • B. 6,12
 • C. 5,00
 • D. 4,50

Câu 13: Chọn ngẫu nhiên 100 thí sinh trong kì thi tuyển vào Đại học về kết quả môn Toán, người ta có bảng phân bố tần số sau (thang điểm 10):

Mốt của mẫu số liệu là:

 • A. 10
 • B. 7
 • C. 9
 • D. 8

Câu 14: Tỉ số giữa tần số và kích thước mẫu được gọi là

 • A. Mốt
 • B. Phương sai
 • C. Tần suất
 • D. Số trung vị

Câu 15: Điều tra số con của mỗi gia đình trong khu phố A, nhân viên điều tra đã ghi được bảng sau:


Mốt của số con trong các gia đình là:

 • A. 0
 • B.

  2

 • C. 3
 • D. 5
Xem đáp án
 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021