Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (P2) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Giá trị là nghiệm của bất phương trình $2m-3mx^{2}$ khi và chỉ khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trinh là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình:

là?

 • A. = (1; 2)
 • B. = (1; 2]
 • C.
 • D. = ($-\infty$; 1]

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của tham số để bất phương trình $(m^{2}- m)x< m$ vô nghiệm

 • A. (0; 1)
 • B. {0 }
 • C. {0; 1}
 • D. {1}

Câu 6: Phương trình có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tập xác định của hàm số là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Hệ phương trình

vô nghiệm khi và chỉ khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Hệ phương trình

có nghiệm $(x, y)$ với $x

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Hệ bất phương trình:

Có tập nghiệm là khoảng khi và chỉ khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Cho các đa thức:

Tìm các giá trị của để $f(x)$ luôn âm, và $g(x)$ luôn dương

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Bất phương trình: tương đương với:

 • A. $ x\geq \frac{3}{2}$
 • B. $ x\geq 2$
 • C. hoặc $\left\{\begin{matrix}2x+3 \geq (x-2)^{2} & & \\ x-2> 0& & \end{matrix}\right.$
 • D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 13: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Xác định mệnh đề sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Tập nghiệm của hệ bất phương trình:

là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Định để hệ sau có nghiệm duy nhất:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Với giá trị nào của thì hệ bất phương trình sau đây có 1 nghiệm duy nhất:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Với giá trị nào của thì hai bất phương trình sau đây tương đương?

(1)

(2)

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Tìm để $ f(x) = x^{2} - 2(2m- 3)x + 4m - 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Giải phương trình: || + |$x-1$| = 4 thu được nghiệm $x$ là?

 • A. {-2}
 • B. {2}
 • C. {}
 • D. vô nghiệm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn – sgk Đại số 10 trang 80


Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (P1)
 • 3 lượt xem