Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: hàm số y= ax+b (P1)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 2: Hàm số y= ax+ b(P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Đồ thị hình vẽ dưới đây là đồ thị của một hàm số trong 4 hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

 • A.
 • B. với $x$ < 0
 • C. với $x$
 • D.

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

 • A. = a
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Hàm số được viết lại là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Hàm số bằng hàm số nào sau đây:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Tọa độ các giao điểm của đồ thị hàm số với các trục $Ox, Oy$ lần lượt là

 • A. ( 1; -2) và ( 0; 1)
 • B. và ( 0; 1)
 • C. ( -1; 4) và
 • D. ( 0 ; 1) và ( 1; 0)

Câu 7: Đồ thị dưới đây biểu diễn hàm số nào trong các hàm số sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho hàm số

$\mathbb{R}$

Với giá trị nào của thì hàm số trên đồng biến trên $\mathbb{R}$, nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

 • A. Với thì hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$, với $m>2$ thì hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$
 • B. Tất cả đều sai
 • C. Với thì hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$, với $m
 • D. Với thì hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$, với $m=2$ thì hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$

Câu 9:

a) Cho bốn bảng biến thiên sau( hình dưới đây), bảng biến thiên nào là của hàm số

 • A. Hình A
 • B. Hình B
 • C. Hình C
 • D. Hình D

b) Đồ thị của hàm số là?

 • A. Hình A
 • B. Hình B
 • C. Hình C
 • D. Hình D

Câu 10: Cho hàm số

Trên đồ thị của hàm số lấy hai điểm và $B$ có hoành độ lần lượt là -2 và 1. Phương trình đường thẳng $AB$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Tìm tất cả các giá trị thực của để hai đường thẳng

cắt nhau tại 1 điểm nằm trên trục hoành?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm và $B(4; -3)$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm và $B( 3; 1)$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm $N(4;-1) và vuông góc với đường thẳng $ 4x-y+1=0$. Tính tích $P=ab$?

 • A.
 • B.
 • C
 • D.

Câu 15: Đồ thị hàm số đi qua điểm ( 1; 2) và có hệ số gọc bằng -2 là đồ thị nào trong các đồ thị sau( Hình vẽ dưới đây)

 • A. Hình A
 • B. Hình B
 • C. Hình C
 • D. Hình D

Câu 16: Phương trình đường thẳng đi qua điểm và song song với đường thẳng $ y= 3x+5$ là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tìm và $b$ để đồ thị hàm số $y=ax+b$ đi qua các điểm $A(-2; 1)$ và $B( 1; -2)$?

 • A. = 1; $b$ = 1
 • B. = -1; $b$ = -1
 • C. = -2; $b$ = -1
 • D. = 2; $b$ = 1

Câu 18: Tìm để hàm số sau nghịch biến trên $\mathbb{R}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Cho hai đường thẳng và $d_{2}$ lần lượt có phương trình là

Khi thì $d_{1}$ và $d_{2}$

 • A. Trùng nhau
 • B. Cắt nhau tại một điểm
 • C. Vuông góc với nhau
 • D. Song song với nhau

Câu 20: Cho hàm số

Kết luận nào sau đây đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Hàm số y = ax + b


Trắc nghiệm đại số 10 bài 2: hàm số y= ax+b (P2)
 • 8 lượt xem