Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc 1953 – 1954 (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 12 bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc 1953 – 1954 (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Lí do nào sau đây không đúng khi nói về chủ trương ta chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp?

 • A. Ta cho rằng Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch dự định trước của Na-va.
 • B. Pháp cho rằng ta không đủ sức đương đầu với chúng ở Điện Biên Phủ.
 • C. Điện Biên Phủ có tầm quan trọng đối với phía Bắc Đông Dương.
 • D. Quân ta có đủ điều kiện đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ.

Câu 2: Nava đề ra kế hoạch quân sự mới, hi vọng sẽ giành thắng lợi trong thời gian bao lâu ?

 • A. 12 tháng.
 • B. 16 tháng.
 • C. 18 tháng.
 • D. 20 tháng.

Câu 3: Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Na-va là gì?

 • A. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam.
 • B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc.
 • C. Tấn công chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.
 • D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc - Nam.

Câu 4: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc như:.............................. của thế kỉ XX”.

 • A. Một Chị Lăng, một Xương Giang, một Đống Đa.
 • B. Một Ngọc Hồi, một Hà Hồi, một Đống Đa.
 • C. Một Bạch Đằng, một Rạch Gầm - Xoài Mút, một Đống Đa.
 • D. Một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa.

Câu 5: Khó khăn lớn nhất của quân Pháp trên chiến trường Đông Dương từ năm 1953 ?

 • A. Thiếu hẳn một lực lượng cơ động mạnh để đối phó với các cuộc tiến công mới của quân ta.
 • B. Cuộc chiến tranh của Pháp không được Mỹ ủng hộ.
 • C. Thiếu một vị chỉ huy giỏi, trung thành với lợi ích của nước Pháp.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 6: Từ lúc Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc đến lúc những văn bản của Hội nghị được kí kết mắt khoảng thời gian bao lâu?

 • A. 90 ngày.
 • B. 75 ngày.
 • C. 85 ngày.
 • D. 95 ngày.

Câu 7: Tình hình quân Pháp tại Điện Biên sau cuộc tiến công đợt 1 của quân ta là:

 • A. Pháp bị mất sân bay Hổng Cúm, bị ta bao vây ở phân khu trung tâm.
 • B. Pháp mất lá chắn phía Bắc, bị ta bao vây ở phân khu trung tâm.
 • C. Pháp bị cắt đứt hoàn toàn khả năng tiếp viện bằng đường không.
 • D. Pháp bị mất sân bay Mường Thanh, cầu hàng không bị cắt đứt.

Câu 8: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành:

 • A. 45 cứ điểm và 3 phân khu.
 • B. 49 cứ điểm và 3 phân khu.
 • C. 50 cứ điểm và 3 phân khu.
 • D. 55 cứ điểm và 3 phân khu.

Câu 9: Vì sao đến năm 1953, ta mới mở mặt trận ngoại giao, mở ra khi khả năng giải quyết bằng con đường hoà bình cho cuộc chiến tranh ở Đông Dương ?

 • A. Vì đây là thời điểm thuận lợi, quân ta đã giành và phát huy thế chủ động trên chiến trường.
 • B. Vì Pháp đã sa lầy chiến tranh và đã có xu hướng chấp nhận một giải pháp hoà bình để "rút lui trong danh dự".
 • C. Vì dư luận quốc tế cũng ủng hộ việc tiến hành đàm phán, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 10: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong Hiệp định Giơ-ne-vơ?

 • A. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
 • B. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ để giải quyết vấn đề Đông Dương bằng con đường hòa bình.
 • C. Việt Nam sẽ thực hiện thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7 - 1956,
 • D. Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí Hiệp định và những người kế tục nhiệm vụ của họ.

Câu 11: Hội đồng chính phủ và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế họach quân sự Na-va vào thời gian nào?

 • A. Tháng 5 - 1953.
 • B. Tháng 6 - 1953.
 • C. Tháng 7 - 1953.
 • D. Tháng 8 - 1953.

Câu 12: Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị ngoại trưởng 4 nước nào?

 • A. Mĩ, Anh, Pháp, Đức.
 • B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp,
 • C. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
 • D. Liên Xô, Mĩ, Pháp, Việt Nam.

Câu 13: Để thực hiện kế hoạch Na-va, Pháp đã tập trung ở Bắc Bộ một lực lượng cơ động mạnh lên đến bao nhiêu tiểu đoàn?

 • A. 40 tiểu đoàn
 • B. 44 tiêu đoàn.
 • C. 46 tiểu đoàn
 • D. 84 tiểu đoàn

Câu 14: Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kế hoạch quân sự Na-va:

 • A. Lấy lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ
 • B. Xoay chuyển cục diện chiến tranh, trong 18 tháng dành thắng lợi quân sự quyết định, “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.
 • C. Giành thắng lợi quân sự, kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng.
 • D. Giành thắng lợi quân sự, kết thúc chiến tranh theo ý muốn.

Câu 15: Na-va là một tướng tài của Mĩ được cử sang Đông Dương để làm cố vấn kiêm tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương, đúng hay sai?

 • A. Đúng
 • B. Sai.

Câu 16: Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị ngoại trưởng 4 nước nào?

 • A. Mĩ, Anh, Pháp, Đức.
 • B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp
 • C. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
 • D. Liên Xô, Mĩ, Pháp, Việt Nam

Câu 17: Để phá sản bước thứ nhất kế hoạch Na-va, chủ trương nào sau đây của ta là cơ bản nhất?

 • A. Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch buộc chúng phân tán lực lượng.
 • B. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phân tán lực lượng địch.
 • C. Phân tán lực lượng địch đến những nơi rừng núi hiểm trở.
 • D. Giam chân địch ở Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plâycu, Luông-pha-băng.

Câu 18: Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là gì?

 • A. Chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta.
 • B. Điện Biên Phủ là một đầu mối giao thông quan trọng, địch sử dụng lực lượng không quân để đánh ta.
 • C. Với địa thế hiểm trở, khó khăn, sẽ bất lợi cho sự tấn công của ta.
 • D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 19: Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về việc chấm đứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương họp từ ngày nào?

 • A. Ngày 26 – 4 - 1954.
 • B. Ngày 1 - 5 - 1954.
 • C. Ngày 7 - 5 - 1954.
 • D. Ngày 8 - 3 - 1954.

Câu 20: Tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương gồm có những nước nào?

 • A. Mĩ, Anh, Pháp, Việt Nam, Liên Xô.
 • B. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Mĩ, Pháp.
 • C. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Mĩ, Anh, Pháp
 • D. Liên Xô, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mĩ, Pháp.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 20 lịch sử 12: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)


Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc 1953 – 1954 (P3) Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc 1953 – 1954 (P2)
 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021