Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 10: Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm lịch sử 5 bài 10: Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bảng tuyên ngôn đọc lập nhằm mục đích?

 • A. Tuyên bố cho cả đất nước và thế giới biết quyền đọc lập của nhân dân ta
 • B. Tuyên bố chấm dứt ách đô hộ của thực dân đế quốc
 • C. Khẳng định đất nước ta là một đất nước có chủ quyền, lãnh thổ, tự do, tự tôn dân tộc
 • D. Tất cả các ý trên

Câu 2: Lời khẳng định của Bác Hồ ở cuối bảng tuyên ngôn khẳng định điều gì?

 • A. Nước Việt Nam là một nước hoàn toàn độc lập
 • B. Dân tộc Việt Nam đồng lòng đem tất cả tinh thần và lực lượng kể cả tính mạng để bảo vệ độc lập cho đất nước
 • C. Đất nước Việt Nam là đất nước bị xâm chiếm
 • D. cả hai ý A và B đều đúng

Câu 3: Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn độc lập

 • A. Chấm dứt triều đại phong kiến nhà Nguyễn
 • B. Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 • C. Xác định quyền độc lập tự do dân tộc
 • D. Cả ba ý đều sai

Câu 4: Khung cảnh Hà Nội ngày 2/9/1945 như thế nào?

 • A. Tưng bừng trong màu đỏ của cờ hoa
 • B. Loa kèn inh ỏi
 • C. Chen lấn xô đẩy
 • D. Dập dìu, chen lấn

Câu 5: Một vùng trời bát ngát có hoa trong ngày 2-9-1945

 • A. Hà Nội
 • B. Huế
 • C. Sài Gòn
 • D. Hà Nội, Sài Gòn

Câu 6: Cụm từ nào thể hiện sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân khi Bác Hồ bước lên lễ đài và giơ tay vẫy chào?

 • A. vỗ tay
 • B. vỗ tay hoan hô như sấm dạy
 • C. vỗ tay hoan hô
 • D. hoan hô như sấm dậy

Câu 7: Hà Nội tưng bừng màu đỏ trong ngày

 • A. 18- 8- 1945
 • B. 19-8-1945
 • C. 19-8 và 2-9-1945
 • D. 2-9-1945

Câu 8: Buổi lễ Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập diễn ra vào

 • A. Sáng 19-8-1945
 • B. trưa 19-8-1945
 • C. 14 giờ ngày 2-9-1945
 • D. ngày 2-9-1945

Câu 9: Cụm từ nào thể hiện thái độ thân mật của bác Hồ khi bước lên lễ đài đọc tuyên ngôn độc lập?

 • A. giơ tay vẫy chào
 • B. dáng điệu khoan thai
 • C. ra hiệu im lặng
 • D. trầm ấm, rõ ràng

Câu 10: Đồng bào Hà Nội bao gồm những ai đều xuống đường

 • A. già trẻ
 • B. trai trẻ
 • C. gái, trai
 • D. già trẻ, trai gái

Câu 11: Địa điểm tập trung của đồng bào Hà Nội trong ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 là

 • A. Phủ Khâm sau
 • B. Quảng trường Ba Đình
 • C. Sở cảnh sát
 • D. Trại Bảo an binh

Câu 12: Cụm từ nào thể hiện buổi lễ có đông được nhân dân tham gia?

 • A. những dòng người
 • B. tiếng vang như sấm
 • C. biển người
 • D. rừng cờ

Câu 13: Từ nào trong bản Tuyên ngôn độc lập thể hiện quyết tâm âm và bảo vệ tự do độc lập của nhân dân Việt Nam

 • A. tinh thần và lực lượng
 • B. tất cả
 • C. tính mạng và của cải.
 • D. tính mạng

Câu 14: Sự chăm chú của đồng bào khi nghe Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập được thể hiện bằng cụm từ

 • A. cùng đáp
 • B. nín thở
 • C. lắng nghe
 • D. nín thở lắng nghe

Câu 15: Quyền con người được nêu lên trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập là quyền

 • A. sống, ảnh tự do
 • B. sống và mưu cầu hạnh phúc
 • C. tự do và mưu cầu hạnh phúc
 • D. sống tự do và mưu cầu hạnh phúc

Câu 16: Cuối bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ khẳng định nước Việt Nam có quyền gì?

 • A. hưởng tự do và độc lập
 • B. hưởng tự do
 • C. hưởng độc lập
 • D. hưởng tự do và độc lập
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập sgk lịch sử 5 Trang 21


 • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021