Trắc nghiệm vật lí 8 bài 13: Công cơ học

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 13 vật lí 8: Công cơ học Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trường hợp nào sau đây có công cơ học? Chọn đáp án đúng nhất.

 • A. Khi có lực tác dụng vào vật.
 • B. Khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển động theo phương vuông góc với phương của lực.
 • C. Khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển động theo phương không vuông góc với phương của lực.
 • D. Khi có lực tác dụng vào vật nhưng vật vẫn đứng yên.

Câu 2: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào thực hiện công cơ học?

 • A. Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyển động.
 • B. Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nặng lên.
 • C. Ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang.
 • D. Quả nặng rơi từ trên xuống.

Câu 3: Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo hướng của lực là:

 • A. A = F/s
 • B. A = F.s
 • C. A = s/F
 • D. A = F –s

Câu 4: Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào không có công cơ học?

 • A. Một người đang kéo một vật chuyển động.
 • B. Hòn bi đang chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang coi như tuyệt đối nhẵn.
 • C. Một lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.
 • D. Máy xúc đất đang làm việc.

Câu 5: Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất từ A đến B trên đoạn đường nằm ngang, tới B đổ hết đất rồi đẩy xe không theo đường cũ trở về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về.

 • A. Công ở lượt đi bằng công trượt ở lượt về vì quãng đường đi được bằng nhau.
 • B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực đẩy lượt đi lớn hơn lượt về.
 • C. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.
 • D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng nên đi chậm.

Câu 6: Một ròng rọc cố định làm thay đổi hướng chuyển động của dây đi 900 khi kéo vật lên cao như hình vẽ.

 • A. Lực kéo đã thực hiện công vì có lực tác dụng làm vật dịch chuyển.
 • B. Lực kéo không thực hiện công vì phương của lực vuông góc với phương dịch chuyển của vật.
 • C. Lực kéo không thực hiện công vì lực kéo tác dụng lên vật phải thông qua ròng rọc.
 • D. Lực kéo không thực hiện công vì nếu không có lực vật vẫn có thể chuyển động theo quán tính.

Câu 7: Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500 kg lên độ cao 12 m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

 • A. 300 kJ
 • B. 250 kJ
 • C. 2,08 kJ
 • D. 300 J

Câu 8: Một đầu máy xe lửa kéo các toa xe bằng lực F = 7500 N. Công của lực kéo là bao nhiêu khi các toa xe chuyển động được quãng đường s = 8km.

 • A. A = 60000 kJ
 • B. A = 6000 kJ
 • C. Một kết quả khác
 • D. A = 600 kJ
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 13 vật lí 8: Công cơ học


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021