Trắc nghiệm vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Có mấy dạng năng lượng?

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

Câu 2: Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng?

 • A. Tảng đá nằm trên mặt đất.
 • B. Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.
 • C. Chiếc thuyền chạy trên mặt nước.
 • D. Viên phấn rơi từ trên bàn xuống

Câu 3: Ta có thể nhận biết được các dạng năng lượng như hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng được biến đổi thành

 • A. Cơ năng
 • B. Nhiệt năng
 • C. Năng lượng hạt nhân
 • D. A hoặc B

Câu 4: Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

 • A. quả bóng bị Trái Đất hút.
 • B. quả bóng đã thực hiện công.
 • C. thế năng của quả bóng đã chuyển thành động năng.
 • D. một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với mặt đất và không khí.

Câu 5: Một ô tô đang chạy thì đột ngột tắt máy, xe chạy thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn là do

 • A. thế năng xe luôn giảm dần
 • B. động năng xe luôn giảm dần
 • C. động năng xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát.
 • D. động năng xe đã chuyển hóa thành thế năng.

Câu 6: Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

 • A. làm cho vật nóng lên
 • B. truyền được âm
 • C. phản chiếu được ánh sáng
 • D. làm cho vật chuyển động

Câu 7: Hãy chỉ ra năng lượng đã chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1) và (2) của xe đạp:

 • A. (1) cơ năng, (2) quang năng
 • B. (1) cơ năng, (2) cơ năng
 • C. (1) điện năng, (2) quang năng
 • D. (1) quang năng, (2) cơ năng

Câu 8: Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng nào?

 • A. Làm tăng thể tích vật khác.
 • B. Làm nóng một vật khác.
 • C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động.
 • D. Nổi trên mặt nước.

Câu 9: Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng?

 • A. Có thể kéo, đẩy các vật
 • B. Có thể làm biến dạng vật khác.
 • C. Có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật.
 • D. Có thể làm thay đổi màu sắc các vật khác.

Câu 10: Trong nồi cơm điện, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành nhiệt năng?

 • A. Cơ năng
 • B. Điện năng
 • C. Hóa năng
 • D. Quang năng

Câu 11: Trong những biểu hiện dưới đây, biểu hiện nào là biểu hiện của năng lượng?

 • A. Truyền được âm.
 • B. Làm cho vật nóng lên.
 • C. Phản chiếu ánh sáng.
 • D. Tán xạ được ánh sáng.

Câu 12: Trong trường hợp dưới đây, trường hợp nào có cơ năng?

 • A. Quả bóng đang bay lên cao.
 • B. Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất.
 • C. Cánh quạt đang quay.
 • D. Các trường hợp A, B, C đều có cơ năng.

Câu 13: Con người có thể nhận biết trực tiếp dạng năng lượng nào sau đây?

 • A. Cơ năng.
 • B. Điện năng.
 • C. Hóa năng.
 • D. Quang năng.

Câu 14: Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng

 • A. Giữ cho nhiệt độ không đổi.
 • B. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động.
 • C. Làm nóng một vật khác.
 • D. Nổi được trên mặt nước.

Câu 15: Trong các dụng cụ điện, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng nào để có thể sử dụng trực tiếp?

 • A. Nhiệt năng.
 • B. Hóa năng.
 • C. Nhiệt lượng từ trường.
 • D. Tất cả các dạng trên.

Câu 16: Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn, thành nước chảy trên suối, sông về biển) có kèm theo sự biến đổi lần lượt của năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?

 • A. Quang năng -> Động năng -> Thế năng -> Nhiệt năng.
 • B. Quang năng -> Thế năng -> Nhiệt năng -> Động năng.
 • C. Quang năng -> Nhiệt năng -> Thế năng -> Động năng.
 • D. Nhiệt năng -> Thế năng -> Động năng -> Quang năng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 59 vật lí 9: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng


 • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021