Vì sao Long Vương tặng chàng trai viên ngọc quý? Ai đánh tráo viên ngọc? Chó và Mèo đã làm thế nào để tìm viên ngọc về cho chủ?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(a) Vì sao Long Vương tặng chàng trai viên ngọc quý?

(b) Ai đánh tráo viên ngọc?

(c) Chó và Mèo đã làm thế nào để tìm viên ngọc về cho chủ?

(d) Vì sao chàng trai rất yêu quý hai con vật Chó và Mèo?

Bài làm:

(a) Long Vương tặng chàng trai viên ngọc quý vì chàng đã cứu con rắn nước. Không ngờ đó là con của Long Vương.

(b) Người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc hiếm nên đánh tráo.

(c) Chó và Mèo đã đi tìm lại viên ngọc bị mất cho chủ:

  • Khi ở nhà người thợ kim hoàn: Mèo đã bắt con chuột đi tìm ngọc, quả nhiên chuột tìm thấy ngọc.
  • Khi ngọc bị cá đớp mất: Chó rình ở bên sông, chờ người đánh được con cá lớn, khi mổ ruột ra có viên ngọc, Mèo chạy tới ngoạm chạy mất.
  • Khi ngọc bị quạ đớp mất: Mèo nghĩ ra mẹo nằm phơi bụng giả chết. Qụa sà xuống định rỉa thịt mèo. Mèo nhảy lên vồ khiến quạ phải van xin và trả lại ngọc.

(d) Chàng trai rất yêu quý hai con vật Chó và Mèo vì đó là hai con vật rất thông minh và tình nghĩa.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021