Viết 4-5 câu kể lại một hoạt động ở trường hoặc lớp em (ví dụ: biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,...)

  • 1 Đánh giá

B. Viết

2. Chọn a hoặc b.

a. Chọn s hoặc x thay cho dấu ba chấm (...)

Hàng chuối lên ...anh mướt

Phi lao reo trập trùng

Vài ngôi nhà ngói đỏ

In bóng ...uống dòng ...ông.

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm.

Một bác chài lặng lẽ

Buông câu trong bóng chiều

Bông nhiên con có nho

Nhay lên thuyền như trêu.

3. Viết 4-5 câu kể lại một hoạt động ở trường hoặc lớp em (ví dụ: biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,...).

G: - Trường (hoc lớp em) đỡ tổ chức hoạt động gì? Ở đâu?

- Hoạt động đó có những ai tham gia? Mọi người đã làm những việc gì?

- Nêu suy nghĩ, cảm xúc của em về hoạt động đó.

Bài làm:

2. Chọn a

a. Chọn s hoặc x thay cho dấu ba chấm (...)

Hàng chuối lên xanh mướt

Phi lao reo trập trùng

Vài ngôi nhà ngói đỏ

In bóng xuống dòng sông.

3. Viết 4-5 câu kể lại một hoạt động ở trường hoặc lớp em (ví dụ: biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,...).

Hôm qua, nhân dịp cuối tuần, em được bố mẹ dẫn đi xem ca nhạc ở trường em. Ngay khi mọi người ổn định chỗ ngồi, thì chương trình liền bắt đầu diễn ra. Các tiết mục vô cùng đa dạng và phong phú. Có những bài hát nhẹ nhàng, lại có những ca khúc sôi động, rộn ràng. Khi kết thúc chương trình, lòng em cứ tiếc nuối mãi. Về nhà, em quyết tâm sẽ cố gắng học tập thật tốt để lại được bố mẹ dẫn đi xem ca nhạc một lần nữa.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống