Xác định những từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái trong các câu sau

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 20 sgk ngữ văn 11 tập 2

Xác định những từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái trong các câu sau:

Bài làm:

Các từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái trong câu là:

  • Câu a: Cụm từ tình thái là nói của đáng tội (thừa nhận việc khen này không nên làm với đứa bé).
  • Câu b: Từ tình thái là có thể (nêu khả năng).
  • Câu c: Từ tình thái là những (đánh giá ở mức giá cả là cao).
  • Câu d: Từ tình thái là kia mà (nhắc nhở để trách móc).
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021