Đánh dấu X vào ô trống chỉ phương án em chọn mua đồ phù hợp trong từng thời điểm với số tiền 200.000 đồng và tính tổng số tiền em phải chi cho lựa chọn đó.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 4: Xác định khoản chi ưu tiên

Đánh dấu X vào ô trống chỉ phương án em chọn mua đồ phù hợp trong từng thời điểm với số tiền 200.000 đồng và tính tổng số tiền em phải chi cho lựa chọn đó.

Món đồChi phí (đồng)Chuẩn bị năm học mớiCHuẩn bị nghỉ hè
Bút15.000
Từ điển54.000
vở20.000
Áo phông50.000
Đồ chơi xếp hình70.000
Bút xóa15.000
Bút màu30.000
Bộ vợt cầu lông140.000
Truyện tranh25.000
Bộ cờ vua83.000
Quả bóng70.000
Sách khoa học45.000
Thước kẻ5.000
Đồ bơi85.000
Sổ tay25.000
Giày150.000
65.000
Cặp sách120.000
Tổng tiền

Bài làm:

Món đồChi phí (đồng)Chuẩn bị năm học mớiCHuẩn bị nghỉ hè
Bút15.000x
Từ điển54.000x
vở20.000x
Áo phông50.000
Đồ chơi xếp hình70.000x
Bút xóa15.000
Bút màu30.000x
Bộ vợt cầu lông140.000
Truyện tranh25.000x
Bộ cờ vua83.000
Quả bóng70.000x
Sách khoa học45.000x
Thước kẻ5.000x
Đồ bơi85.000
Sổ tay25.000x
Giày150.000
65.000
Cặp sách120.000
Tổng tiền194.000165.000
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST