Đáp án câu 2 đề 1 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 5000 vòng, cuộn thứ cấp có 10000 vòng. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 100 kV.

a, Tính hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp?

b, Máy biến áp này là máy tăng thế hay hạ thế? Vì sao?

Bài làm:

n1= 5000 vòng, n2= 10000 vòng.

U2 = 100000V, U1 = ?

a)

=> U1 = = 50000 (V)

b) Vì U1 < U2 nên máy biến áp trên là máy tăng thế.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021