Đề thi vật lí 9

Tuyển tập, sưu tầm đề thi môn vật lí 9. Các đề thi vật lí 9 mới nhất, hay nhất, sát chương trình nhất sẽ được cập nhật. Nội dung gồm có: Đề thi học kì 1, đề thi học kì 2, đề thi cuối năm, đề thi lớp 9 lên 10. Mỗi đề thi đều có đáp án và lời giải chi tiết. Chúc các em học sinh học tốt

Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 1)

Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 3)

Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 4)

Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 5)

Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 6)

Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 7)

Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 8)

Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 9)

Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 10)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9