Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 1)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 9 (Đề 1). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI

Câu 1: Dòng điện xoay chiều là gì? Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 5000 vòng, cuộn thứ cấp có 10000 vòng. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 100 kV.

a, Tính hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp?

b, Máy biến áp này là máy tăng thế hay hạ thế? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu đặc điểm của mắt cận và nêu cách khắc phục tật cận thị?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 30cm, vật AB cao 1cm.

a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB.

b) Nhận xét đặc điểm của ảnh A’B’.

c) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Khi đặt một vật dưới ánh sáng trắng thì vật có màu đỏ. Vậy khi đặt vật đó dưới ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu xanh lục thì vật đó có màu gì? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021