Đáp án câu 2 đề 4 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 2:

a, Viết công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.

b, Nêu các tác dụng của ánh sáng? Lấy ví dụ.

Bài làm:

a, Công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện:

b) - Các tác dụng của ánh sáng:

+ Tác dụng nhiệt: ánh sáng chiếu vào các vật sẽ làm chúng nóng lên.

Ví dụ: Bình nước nóng Mặt trời

+ Tác dụng sinh học: ánh sáng có thể gây ra một số biến đổi chất ở các sinh vật.

Ví dụ: Cây cối thường mọc vươn ra chỗ có ánh sáng Mặt Trời giúp cây quang hợp

+ Tác dụng quang điện: ánh sáng tác dụng lên pin quang điện biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện.

Ví dụ: Pin mặt trời

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021