Đáp án câu 4 đề 8 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trên một kính lúp có ghi kí hiệu là 4X. Số này có tên gọi là gì? Kính lúp là loại thấu kính gì? Tính tiêu cự của kính lúp. Ảnh quan sát được qua kính lúp có đặc điểm gì?

Bài làm:

- Trên một kính lúp có ghi kí hiệu là 4X, Số này được gọi là số bội giác của kính.

- Kính lúp là loại thấu kính hội tụ.

- Ta có: G = => f = $\frac{25}{G}$ = $\frac{25}{4}$ = 6,25 (cm)

- Ảnh quan sát được qua kính lúp là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021