Đáp án câu 1 đề 5 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

ĐỀ THI

Câu 1:

a, Điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? Khi nào dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín đổi chiều?

b, Vì sao khi đặt một vật màu vàng dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu vàng?

Bài làm:

a, Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

Để dòng điện này đổi chiều thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đang tăng chuyển sang giảm hoặc ngược lại.

b) Vì ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc (có màu sắc) khác nhau.

Vật màu vàng có khả năng tán xạ tốt ánh sáng vàng và hấp thụ hầu hết ánh sáng các màu khác nên khi đặt một vật màu vàng dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu vàng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021