Đáp án câu 1 đề 1 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

ĐỀ THI

Câu 1: Dòng điện xoay chiều là gì? Các cách tạo ra dòng điện xoay chiều?

Bài làm:

- Dòng điện xuất hiện luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều.

- Cách tạo ra dòng điện xoay chiều có 2 cách:

+ Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín

+ Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021