Đáp án câu 1 đề 6 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

ĐỀ THI

Câu 1: Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào ruộng muối rồi phơi nắng. Người ta sử dụng tác dụng gì ánh sáng ? Tác dụng này gây ra hiện tượng gì ở nước biển ?

Bài làm:

- Trong việc sản xuất muối, người ta sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng.

- Tác dụng này gây ra hiện tượng: nước biển nóng lên và bốc hơi.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021