Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 5)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 9 (Đề 5). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI

Câu 1:

a, Điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? Khi nào dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín đổi chiều?

b, Vì sao khi đặt một vật màu vàng dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu vàng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Lớp 9A có bạn Binh bị cận thị có điểm cực viễn Cv nằm cách mắt 40cm. Bạn Nga cũng bị cận thị có điểm cực viễn Cv nằm cách mắt 55 cm.

a. Theo em bạn nào cận nặng hơn? Vì sao?

b. Hai bạn đều phải đeo kính để khắc phục tật cận thị. Kính được đeo sát mắt. Đó là thấu kính loại gì? Kính của bạn nào có tiêu cự dài hơn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Ở đầu đường dây tải điện có đặt một máy tăng thế với cuộn sơ cấp có 400 vòng, cuộn thứ cấp có 2000 vòng dây, công suất điện tải đi là P = 90 kW, điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 200Ω hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng thế là 3000 V. Hãy tính:

a, Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy tăng thế.

b, Công suất hao phí trên đường dây do tác dụng nhiệt của dòng điện.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kỳ có tiêu cự 15 cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính là 10 cm, AB = h = 2 cm.

a, Hãy dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính.

b, Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021