Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 6)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 9 (Đề 6). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI

Câu 1: Trong việc sản xuất muối, người ta lấy nước biển vào ruộng muối rồi phơi nắng. Người ta sử dụng tác dụng gì ánh sáng ? Tác dụng này gây ra hiện tượng gì ở nước biển ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2:

a) Nếu đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn thứ cấp có sáng lên không ? Tại sao ?

b) Nêu nguyên nhân gây hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện, viết công thức tính công suất hao phí điện năng và biện pháp làm giảm điện năng hao phí?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Một kính lúp có tiêu cự f = 16,7cm. Một vật đặt cách quang tâm O một đoạn 10,7 cm.

a) Vẽ ảnh của vật. Nêu tính chất ảnh.

b) Biết ảnh cách quang tâm O một đoạn 29,7 cm. Tính chiều cao của ảnh. Biết chiều cao của vật là 5 cm.

c) Tính độ bội giác của kính.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp quấn 20000 vòng, cuộn thứ cấp quấn 100000 vòng, đặt ở đầu đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 10000 kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là 100 kV.

a) Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn dây thứ cấp.

b) Biết đường dây tải điện dài 300km, dây dẫn tải điện cứ 1 km chiều dài có điện trở 0,2Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021