Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 9)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 9 (Đề 9). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

Câu 1: Điền từ và cụm tù thích hợp vào ô trống:

a) Vôn kế xoay chiều đo giá trị ………………. của hiệu điện thế xoay chiều.

b) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng đường truyền của tia sáng ………….. khi nó đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

c) Kính lúp là thấu kính ……………… có tiêu cự ngắn.

d) Trong mắt, thủy tinh thể đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như ……………. trong máy ảnh. Ảnh của vật mà ta nhìn thấy hiện trên màng lưới.

Câu 2: Nêu các cách nhận biết thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

Câu 3: Một người cao 1,7 m được chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3,5m. Phim cách vật kính 6cm. Hỏi người ấy trên phim cao bao nhiêu xen-ti-mét ?

Câu 4: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 80000 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 400V.

a, Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

b, Điện trở của đường dây truyền đi là 70Ω, công suất truyền đi là 150kW. Tính công suất hao phí trên đường truyền do tỏa nhiệt trên dây?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021