Đáp án đề 9 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Câu 1:

a) Vôn kế xoay chiều đo giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều.

b) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng đường truyền của tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường khi nó đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

c) Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

d) Trong mắt, thủy tinh thể đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim trong máy ảnh. Ảnh của vật mà ta nhìn thấy hiện trên màng lưới.

Câu 2: Cách nhận biết thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì:

+ Dựa vào độ dày thấu kính:

- Phần rìa thấu kính dày hơn phần giữa là thấu kính phân kì

- Phần rìa thấu kính mỏng hơn phần giữa là thấu kính hội tụ

+ Dựa vào quan sát chữ khi đặt gần thấu kính:

- Nhìn thấy qua thấu kính thấy ảnh nhỏ hơn so với nhìn trực tiếp là thấu kính phân kì

- Nhìn thấy qua thấu kính thấy ảnh lớn hơn so với nhìn trực tiếp là thấu kính hội tụ

Câu 3: Vẽ ảnh của người qua máy ảnh:

Đáp án đề 9 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

OA = 3,5m = 350cm; OA' = 6cm; AB = 1,75m = 175cm

Ta có: ∆OAB ~ ∆OA'B' =>

=> A'B' = AB . = 175.$\frac{6}{350}$ = 3 (cm)

Câu 4: n1 = 200 vòng; n2 = 8000 vòng; U1 = 400V; U2 = ?

a) Áp dụng hệ thức: , ta có:

Hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn dây thứ cấp:

= 16000 (V)

b) P = 150kW = 150000W

Công suất hao phí trên đường truyền do tỏa nhiệt trên dây là:

= $\frac{70.150000^{2}}{16000^{2}}$ = 6152,3 (W)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021