Đáp án câu 1 đề 8 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

ĐỀ THI

Câu 1: Khi chiếu ánh sáng trắng đến vật màu đỏ, chiếu ánh sáng xanh đến vật màu đỏ thì thu được kết quả như thế nào? Tại sao?

Bài làm:

- Khi chiếu ánh sáng trắng đến vật màu đỏ thì ta nhìn thấy vật có màu đỏ vì trong ánh sáng trắng có nhiều ánh sáng màu mà vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng khác màu và tán xạ tốt ánh sáng cùng màu.

- Khi chiếu ánh sáng xanh đến vật màu đỏ thì ta thấy vật màu đen vì vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng màu xanh.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021