Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 8)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 9 (Đề 8). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI

Câu 1: Khi chiếu ánh sáng trắng đến vật màu đỏ, chiếu ánh sáng xanh đến vật màu đỏ thì thu được kết quả như thế nào? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có n1 = 5000 vòng, cuộn thứ cấp có n2 = 625 vòng. Nối hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện có hiệu điện thế U1 = 220V.

a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp nếu nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở 137,5 Ω.

Coi điện năng không bị mất mát

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trên hình vẽ trục chính của một thấu kính là (∆), S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S. Bằng cách vẽ:

Đáp án câu 3 đề 8 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

a) Xác định vị trí quang tâm, các tiêu điểm và loại thấu kính.

b) S’ là ảnh thật hay ảo? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trên một kính lúp có ghi kí hiệu là 4X. Số này có tên gọi là gì? Kính lúp là loại thấu kính gì? Tính tiêu cự của kính lúp. Ảnh quan sát được qua kính lúp có đặc điểm gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021