Đáp án câu 3 đề 5 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Ở đầu đường dây tải điện có đặt một máy tăng thế với cuộn sơ cấp có 400 vòng, cuộn thứ cấp có 2000 vòng dây, công suất điện tải đi là P = 90 kW, điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 200Ω hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng thế là 3000 V. Hãy tính:

a, Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy tăng thế.

b, Công suất hao phí trên đường dây do tác dụng nhiệt của dòng điện.

Bài làm:

Tóm tắt:

+ P = 90kW = 90000W; n1 = 400 vòng; n2 = 2000 vòng; U1 = 3000 V.

a, Từ công thức: => U2 =

Thay số: U2 = = 15000 (V)

Vậy hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng thế là 15000V

b) Công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là:

= = 7200 (W)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021