Đáp án câu 3 đề 4 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 10 V. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng, biết cuộn dây sơ cấp có 2200 vòng.

Bài làm:

Tóm tắt:

U1 = 220V; U2 = 10V; n1 = 2200 vòng; n2 = ?

Từ công thức:

=> n2 =

Thay số: n2 = = 100 (vòng)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021