Đáp án câu 5 đề 1 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Khi đặt một vật dưới ánh sáng trắng thì vật có màu đỏ. Vậy khi đặt vật đó dưới ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu xanh lục thì vật đó có màu gì? Vì sao?

Bài làm:

Khi đặt vật đó dưới ánh sáng màu đỏ thì vật có màu đỏ và đặt dưới ánh sáng màu xanh thì vật có màu đen.

Vì: vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021