Đáp án câu 4 đề 3 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Chiếu ánh sáng xanh vào những vật màu đỏ, trắng, đen, xanh lục. Ta nhìn thấy những vật đó có màu gì? Giải thích tại sao?

Bài làm:

Chiếu ánh sáng xanh vào vật màu đỏ, trắng, đen, xanh lục ta thu được màu đen, xanh, đen và xanh.

Vì: vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021