Đáp án câu 1 đề 4 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

ĐỀ THI

Câu 1: Mắt của một người chỉ có thể nhìn rõ những vật cách mắt một khoảng tối đa là 100cm.

a, Mắt người ấy mắc tật gì?

b, Để sửa tật nói trên, người ấy phải dùng kính gì? có tiêu cự là bao nhiêu?

Bài làm:

a) Vì người ấy không thể nhìn xa được nên mắc tật cận thị.

b, - Để sửa tật cận thị thì mắt phải đeo kính là thấu kính phân kỳ.

- Tiêu cự của kính có giá trị bằng đúng bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt.

- Tiêu cự của kính là f = 100cm

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021