Vật lý 9: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 7)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 9 (Đề 7). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ THI

Câu 1: Chọn từ và cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a) Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là .................................. và ..........................

b) Trộn các ánh sáng đỏ, lục và lam với nhau một cách thích hợp sẽ được ....................

c) Vật màu trắng có khả năng .................................... tất cả các ánh sáng màu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2:

a) Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng ?

b) Ngâm một dây điện trở vào một bính cách nhiệt đựng 3 lít nước. Cho dòng điện chạy qua dây này trong một thời gian, nhiệt độ nước trong bình tăng từ 250C lên 800C. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Một vật sáng AB có dạng hình mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 8 cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm.

a, Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính.

b, Nêu tính chất của ảnh tạo bởi thấu kính khi đó.

c, Dựa vào hình vẽ, tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Nêu cấu tạo của máy biến thế? Viết hệ thức về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U đặt vào hai đầu các cuộn dây của máy biến thế và số vòng dây của các cuộn tương ứng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021