Đáp án câu 3 đề 7 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Một vật sáng AB có dạng hình mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 8 cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm.

a, Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính.

b, Nêu tính chất của ảnh tạo bởi thấu kính khi đó.

c, Dựa vào hình vẽ, tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật.

Bài làm:

a, Vẽ ảnh:

Đáp án câu 3 đề 7 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

b) Tính chất của ảnh:

- Là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

c) Theo hình vẽ ta có: ∆OAB ~ ∆OA'B'

=> (1)

Mặt khác ta có: ∆F'OI ~ ∆F'A'B' => (2)

Mà AB = OI; F'A' = F'O + OA' (3)

Từ (1); (2) và (3) ta có:

=> OA' = = 40 (cm)

+ = 5 (lần)

Hay ảnh cao gấp 5 lần vật.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021