Đáp án câu 1 đề 3 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

ĐỀ THI

Câu 1:

a) Nêu sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh.

b) Nêu đặc điểm của mắt lão và nêu cách khắc phục? Cách khắc phục tật cận thị ?

Bài làm:

a) Mắt và máy ảnh có cấu tạo tương tự, thể thủy tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, màng lưới như phim trong máy ảnh.

Ảnh của vật mà ta nhìn được hiện trên màng lưới.

b) Đặc điểm của mắt lão:

+ Nhìn rõ các vật ở xa, không nhìn rõ các vật ở gần.

+ Điểm cực cận ở xa hơn so với mắt bình thường.

Cách khắc phục: Đeo thấu kính hội tụ có tiêu cự thích hợp.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021