Đáp án câu 3 đề 1 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu đặc điểm của mắt cận và nêu cách khắc phục tật cận thị?

Bài làm:

Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần mắt hơn bình thường.

Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận, kính cận là một thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021