Đáp án câu 5 đề 4 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Hãy giải thích tại sao bồn chứa xăng, dầu trên các xe ô tô hoặc các toa tàu chở dầu, người ta phải sơn các màu sáng như: nhũ bạc, màu trắng?

Bài làm:

- Các bồn chứa xăng, dầu thường sơn màu nhũ bạc, màu trắng, ...để chúng ít hấp thụ năng lượng của ánh sáng Mặt trời.

- Nếu sơn các màu tối chúng sẽ hấp thụ năng lượng của ánh sáng Mặt trời nên chúng sẽ bị nóng lên có thể gây cháy nổ và nguy hiểm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021