Đáp án câu 4 đề 1 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 30cm, vật AB cao 1cm.

a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB.

b) Nhận xét đặc điểm của ảnh A’B’.

c) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh

Bài làm:

a)

Đáp án câu 4 đề 1 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

b) Ảnh A’B’ là ảnh thât, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

c) Xét ∆ABO và ∆A’B’O là hai tam giác đồng dạng có: (1)

Xét ∆OIF’ và ∆A’B’F’ là hai tam giác đồng dạng có: (2)

Mà: AB = OI ( vì ABIO là hình chữ nhật)

Từ (1) và (2) suy ra:

<=> OA’.OF’ = OA.OA’ - OA.OF’

<=> 12.OA’ = 30. OA’ - 30.12

=> OA’ = 20 (cm)

Chiều cao của ảnh là: A'B' = = 0,7cm

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021