Đáp án câu 4 đề 4 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Dùng kính lúp để quan sát một vật nhỏ có dạng mũi tên, được đặt vuông góc với trục chính của kính. Ảnh quan sát được qua kính lớn gấp 3 lần vật và bằng 9cm. Biết khoảng cách từ kính đến vật là 8cm.

a, Dựng ảnh của vật qua kính lúp. Tính chiều cao của vật?

b, Tính khoảng cách từ ảnh đến kính?

c, Tính tiêu cự của kính ?

Bài làm:

a) Vì ảnh quan sát được qua kính nên ảnh là ảnh ảo và cao gấp 3 lần vật.

A'B' = 3AB = 9cm => AB = 3cm

Đáp án câu 4 đề 4 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

b) Xét ∆OAB đồng dạngvới ∆OA’B’

Ta có: (1)

=> OA' = = 24(cm)

c) Xét ∆F’OI đồng dạng với ∆F’A’B’

Ta có: (2)

Mà AB = OI, từ (1) và (2) suy ra:

<=> $\frac{3}{9}=\frac{F'O}{F'O + 9}$

=> OF' = 12cm

Vậy tiêu cự của kính bằng 12cm.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021